Alumni

Wie bij Monteso naar school is geweest, draagt daar voor altijd iets van met zich mee. Op vraag van onze oud-leerlingen hebben we daarom een alumnivereniging opgericht. Voeg je gegevens toe aan ons alumnibestand om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt in en rondom onze school.


    Ouderverenigingen

    Onze oudervereniging zorgt voor een vlotte communicatie tussen ouders en directie én tussen ouders en leerkrachten.

    Een aantal ouders slaan hiervoor elk jaar opnieuw de handen in elkaar. Door middel van eigen activiteiten zorgt de vereniging voor financiële steun. Daarnaast bevordert ze het contact tussen ouders onderling en tussen ouders en de school.